För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Lätta boken

ISBN: 978-91-86147-97-6
Ämnen: Svenska
Fem arbetshäften i form av kopieringsunderlag. Svårighetsgraden i häftena stegras inte och innehåller högfrekventa enkla ord och meningar. De längsta meningarna består av fyra ord. Materialet är skrivet med stora bokstäver, men kan också användas till att låta eleverna istället skriva meningarna med små bokstäver -men komma ihåg begynnelsebokstaven som ska vara stor och sist en punkt. I häftena uppmanas eleverna att måla en del bilder.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Lätta boken 1
 Lätta boken 2
 Lätta boken 3
 Lätta boken 4
 Lätta boken 5