För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Kopieringsunderlag runt Multiplikation

ISBN: 978-91-87139-06-2
Ämnen: Matematik
9 häften i form av kopieringsunderlag där grunderna i multiplikation övas på lite olika sätt. 
Sammanlagt är det 117 sidor att skriva ut till eleverna.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Alla multiplikationstabeller
 Mera multiplikation
 Multiplikation Arbetsbok 1
 Multiplikation Arbetsbok 2
 Multiplikation Arbetsbok 3
 Multiplikation Arbetsbok 4
 Skriva sifferramsor
 Tabellerna 1 - 10
 Planscher