För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Öva perception

ISBN: 978-91-87139-12-3
Ämnen: Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Öva perception innehåler bilder på barns minspel och kroppställningarsom används för att öva elevens motorik och kroppuppfattning. Eleven ska försöka härma vad de ser. Kan visas på interaktiv skrivtavla för en grupp elever eller på dataskärm för enskilda elever. Andra bilder visar fotografier med känslouttryck och gester som ger rika möjligheter till diskussioner och tolkningar.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Onlineprogram

 Öva perception