För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Årstidsresan Höst - Elevmaterial

ISBN: 978-91-87139-48-2
Ämnen: Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Årstidsresan, är det nya basläromedlet för träningsskole inriktningen i grundsärskolan. I ”Årstidsresan” följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv. 

Basläromedlet Årstidsresan är ett mycket stort material som innehåller en rad olika komponenter. Lärarhandledning, Faktahäften, Lottospel, Sagor och Årstidsplanscher är tryckt material. Som PDF finns Färdighetsövningar, Matematikövningar och Bildbanken. Kompletterande handledningsmaterial finns också som PDF. 

Lärarhandledningen består dels av ett tryckt häfte och dels av PDF-filer. Häftet innehåller en beskrivning av den pedagogiska metoden i materialet och beskrivningar av de olika delarna i ”Årstidsresan” och hur dessa används. Där finns också förslag på en årsplanering. Som PDF finns tips om Utematematik, Estetisk verksamhet och till Hemkunskap. Tips ges också på hur undervisningen kan bedrivas utomhus. Förslag på 24 olika Temalektioner finns också som PDF. Den stora friheten i materialet gör att olika lärare kan använda det på olika sätt. 

Faktahäften, ett för varje årstid, innehåller grundläggande fakta om årstiden. Informationen ska vara ett komplement till pedagogens egna kunskaper. Häftena är rikt illustrerade. 

Årstidsresans Lottospel tränar arbetsminnet, förmågan att generalisera och att tyda symboler på ett lustfyllt sätt. De ger också möjlighet till att lära sig olika ordbilder och tecken till ordbilderna. Lottospelen ger möjlighet till varierad träning då de finns i olika varianter och med olika svårighetsgrader. Spelen följer årstiderna. Lotto är ett både roligt och spännande sätt att lära. I lottospelen tränas turtagning, att se lika – lika och att generalisera. Genom att lotto finns i olika varianter går det att enkelt individanpassa till den variant som bäst passar varje elev. Lottospelen i materialet är nivå anpassat utifrån fyra nivåer. 

•färg – färg. 
•färg - svartvit. 
•färg - ordbild. 
•färg – tecken. 

Lottospelen innehåller ett stort antal spel med 4, 9 och 16 bitars lotto. 

Årstidsresans Sagor består av 12 illustrerade storböcker. De innehåller berättelser om bla djur och fåglar. Sagorna är avsedda för högläsning. Mer information finns under respektive saga i webbshoppen 

Årstidsplanscherna kan användas som inspirationsbilder vid tematiskt arbete runt årstiderna, där eleven får titta på och diskutera vad som är utmärkande för den aktuella årstiden. 

Färdighetsövningarna (PDF), innehåller övningar på olika nivåer där eleverna bl.a. får: 

•måla. 
•klippa. 
•hitta ordbilder. 
•hitta tecken. 
•se lika – lika. 
•hitta rätt väg. 

Övningsbladen utgår från den aktuella årstiden. Årstidsresan innehåller 771 sidor/färdighetsövningar Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer. 

Matematikövningarna är utformad på ett sådant sätt att eleven först får se ”lika – lika” (kotte mot kotte ex.), och där sedan övningarna successivt ökar i svårighetsgrad. Eleverna får arbeta utifrån sin egen erfarenhetsgrund, för att bygga upp förståelsen för vårt talsystem. Matematiska begrepp övas. Årstidsresan innehåller 2252 sidor/matematikövningar. Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer. 

En Bildbank innehållande 447 bilder i färg och svart/vitt till alla årstidernas teman medföljermaterialet.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 LÄS HÄR FÖRST

Färdighetsövningar - Lätt

 Höst Djur lätt
 Höst Traditioner lätt
 Höst Svamp-Frukt-Bär lätt
 Höst Träd lätt
 Höst Väder och kläder lätt

Färdighetsövningar - Medel

 Höst Djur medel
 Höst Traditioner medel
 Höst Svamp-Frukt-Bär medel
 Höst Träd medel
 Höst Väder och kläder medel

Färdighetsövningar - Svår

 Höst Djur svår
 Höst Traditioner svår
 Höst Svamp-Frukt-Bär svår
 Höst Träd svår
 Höst Väder och kläder svår

Matematiska begrepp

 Matematiska begrepp Höst

Matematik - Lätt

 Matematik 1 Höst - Lätt
 Matematik 2 Höst - Lätt
 Matematik 3 Höst - Lätt
 Matematik 4 Höst - Lätt
 Matematik 5 Höst - Lätt
 Matematik 6 Höst - lätt
 Matematik 7 Höst - lätt
 Matematik 8 Höst - lätt
 Matematik 9 Höst - lätt
 Matematik 10 Höst - lätt
 Klippark Höst sv/v
 Klippark Höst färg

Matematik - Medel

 Matematik 1 Höst - Medel
 Matematik 2 Höst - Medel
 Matematik 3 Höst - Medel
 Matematik 4 Höst - Medel
 Matematik 5 Höst - Medel
 Matematik 6 Höst - medel
 Matematik 7 Höst - medel
 Matematik 8 Höst - medel
 Matematik 9 Höst - medel
 Matematik 10 Höst - medel
 Klippark Höst sv/v
 Klippark Höst färg

Matematik - Svår

 Matematik 1 Höst - svår
 Matematik 2 Höst - svår
 Matematik 3 Höst - svår
 Matematik 4 Höst - svår
 Matematik 5 Höst - svår
 Matematik 6 Höst - svår
 Matematik 7 Höst - svår
 Matematik 8 Höst - svår
 Matematik 9 Höst - svår
 Matematik 10 Höst - svår
 Klippark Höst sv/v
 Klippark Höst färg

Matematik - Addition

 Matematik 1 Höst - Addition
 Matematik 2 Höst - Addition
 Matematik 3 Höst - Addition
 Matematik 4 Höst - Addition
 Matematik 5 Höst - Addition
 Matematik 6 Höst - addition
 Matematik 7 Höst - addition
 Matematik 8 Höst - addition
 Matematik 9 Höst - addition
 Matematik 10 Höst - addition
 Klippark Höst sv/v
 Klippark Höst färg

Teckenstöd

 Ekorren Erik - Använda tecken
 Ekorren Erik - Tecknad
 Igelkotten Igor - Använda tecknen
 Igelkotten Igor - Tecknad
 Sara i svampskogen - Använda tecken
 Sara i svampskogen - Tecknad
 Träden i dungen - Använda tecken
 Träden i dungen - Tecknad

Bildbanken

 Höst Djur sv/v
 Höst Djur färg
 Höst Djur sv/v
 Höst Svampar Bär Frukt färg
 Höst Svampar Bär Frukt sv/v
 Höst Träd färg
 Höst Träd sv/v
 Höst Traditioner färg
 Höst Traditioner sv/v
 Höst Väder Kläder sv/v
 Höst Väder Kläder färg
 Höst Plansch

Film

 Igel kotten Igor
 Träden i dungen
 Ekorren Erik
 Sara i svampskogen