För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Kartläggning Svenska

ISBN: 978-91-87139-88-8
Ämnen: Svenska
Kartläggnings och inlärningsmaterial
Kartläggning svenska. är ett kvalitativt material som på kort tid kartlägger grundläggande färdigheter och ger en bred men samtidigt också en djupare kunskap om vari eventuella svårigheter ligger. Resultat protokollförs så att tolkning blir tydlig både för lärare och vårdnadshavare. Materialet används i ”en-till-en”-situation och i huvudsak för åldersgrupp F-3, men kan även användas för äldre elever beroende på utvecklingsnivå. Det består av: •en lärarhandledning. •ett kopieringsunderlag med kartläggningsuppgifter. •ett protokoll i digitalt format, för administrering av resultat.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 Handledning Kartläggning Svenska

Kartläggning

 Protokoll Svenska dator pdf
 Protokoll Svenska hand pdf
 Protokoll Svenska dator excel
 Svenska uppgifter