För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

WOW 1, lärarwebb

ISBN: 978-91-88621-03-0
Ämnen: Engelska
Lärarhandledningar
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 Lärarhandledning WOW 1

Film

 Kap 1-1A Astronaut Snack 1
 Kap 1-1B Astronaut Snack 2
 Kap 1-2A A Yellow Dog 1
 Kap 1-2B A Yellow Dog 2
 Kap 2-1A A Barking Dog 1
 Kap 2-1B A Barking Dog 2
 Kap 2-2A Say My Name 1
 Kap 2-2B Say My Name 2
 Kap 3-1 Never arrive today
 Kap 4-1 What Kind of Fish
 Kap 5-1 Everyone at the Same
 Kap 6-1 What Do We Carry to Ours Graves
 Kap 6-2A The Skeleton 1
 Kap 6-2B The Skeleton 2
 Kap 7-1A Duck and a Dog 1
 Kap 7-1B Duck and a Dog 2
 Kap 8-1A Snails 1
 Kap 8-1B Snails 2
 Kap 8-2A Zoo Keeper 1
 Kap 8-2B Zoo Keeper 2

Inläsning

 WOW 1, inläst

Hörövningar

 WOW 1 Hörövning