För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Måltids- och branschkunskap Lärarwebb

ISBN: 978-91-88951-00-7
Ämnen: Gy/Sär Yrkesinrikade kurser
VÄLKOMMEN TILL MÅLTIDS OCH BRANSCHKUNSKAP LÄRARWEBB


Lärarwebben innehåller:
Lärarhandledning (PDF)
Ordlista till läromedlet (PDF)
Quiz-Frågesport (PDF)
Inläsning av läromedlet

Dela ut inläsningen tll de elever som är i behov av detta extra stöd.
Du måste skapa elever och tilldela inläsningen.
Detta gör du under "Hantera elever" och "Tilldela läromedel".
Läs gärna på hjälpsidorna.


Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 Lärarhandledning

Kopieringunderlag

 Quiz-Frågesport
 Ordlista

Inläsning

 Måltids och branschkunskap, inläst