För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Kodex

ISBN: 88951-93-9
Ämnen: Svenska, läsinlärning
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Läslistor och övningar
 Spelplaner
 Ordkort

Handledning

 Handledning
 RÄTTELSE

Film

 Film 1: Introduktion - Allt hänger ihop!
 Film 2: Hur gör vi när vi läser?
 Film 3: Fonem och grafem
 Film 4: Konsonanter
 Film 5: Vokaler
 Film 6: Stavelser
 Film 7: Långa ord
 Film 8: Ljudstridiga ord
 Film 9: Substantiv och verb